Site References

- HAST Logistics Co., Ltd.
- Whale Logistics (Thailand) Co., Ltd.
- YJC (Thailand) Co., Ltd.
- YJC Depot Services Co., Ltd.
- Cosiam Transport Co., Ltd.
- D Depot Co., Ltd.
- A-ONE International Container Depot Co., Ltd.
- Tanarung (2004) Co., Ltd.
- JTC Logistics Co., Ltd.
- Silamas Services Co.,Ltd.
- SR Depot Co., Ltd.
- Greatainer Co., Ltd. (Bang Na)
- Greatainer Co., Ltd. (THLCH)
- Econic Logistics Co., Ltd.
- Mahaporn Transport Co., Ltd.
- P.H Depot Co., Ltd.
- L.C. Logistics Service Co., Ltd.
- AWP Logistics Co., Ltd.
- AWP2 Logistics Co., Ltd.
- บริษัท ชิปทูยูดอทคอม จำกัด (บริษัท ตะวันรุ่ง ทรานส์ จำกัด)
- Together Container and Services Co., Ltd.
- S.V. Depot Co., Ltd.
- CONTPOOL Co., Ltd. (Depot at THLCH).
- CCL Thailand Co., Ltd. (Port Terminal)
- Suwanjinda Transport Co., Ltd.
- KTPS Logistics Co., Ltd.
- Tupnate Transport Co., Ltd.
- Singsamut 28 Depot Co., Ltd.
- Uniwise Container Co., Ltd.
- C-Fon Container Service Co.,Ltd.
- TCN Container Co.,Ltd.

about us

Bua Soft Development Co.,Ltd.

 

 

เราเป็นบริษัทรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ปัจจุบันบริษัทบัวซอฟท์ ดีวีลอปเมนท์ ได้พัฒนาซอฟท์แวร์ที่ชื่อว่า Container Depot Management System หรือ CMS ขึ้นเพื่อให้สำหรับธุรกิจการให้บริการพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์
ตลอดเวลา 5 ปี ผ่านมานี้ ซอฟท์แวร์ตัวนี้ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทเราได้นำประสบการณ์จากการใช้งานของ ลูกค้า และปัญหาต่างๆ ที่พบ นำมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของซอฟท์แวร์ เพื่อรองรับกับธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด